skip to Main Content

PITANJE: Najpovoljniji ponuđač je u ponudi zajedno sa Izjavom o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama dostavio i dokaze o ispunjavanju tih uslova. Mora li ugovorni organ od najpovoljnijeg ponuđača ponovo tražiti dostavu istih dokaza, jer se žalbeni navod odnosi na činjenicu da to ugovorni organ nije učinio, a predvidio je tenderskom dokumentacijom?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top