skip to Main Content

PITANJE: S obzirom na to da izabrani dobavlјač sa kojim je zaklјučen ugovor o nabavci ne isporučuje robu u ugovorenom roku izvjesno je da će doći do raskida ugovora. Može li se zaklјučiti ugovor sa drugorangiranim ponuđačem ili se mora ponoviti postupak nabavke?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top