skip to Main Content

Poništenje postupka javne nabavke

PITANJE: Ugovorni organ je tražio pojašnjenje za neprirodno nisku ponudu u toku provođenja okvirnog sporazuma ( mini-tenderisanje). Na navedeni zahtjev ponuđač nije dostavio odgovor. Preostale dvije ponude su značajno iznad procijenjene vrijednosti za koje se ne mogu obezbjediti sredstva u…

Uvjeti za poništenje postupka nabavke

PITANJE: Ugovorni organ je pokrenuo i proveo konkurentski postupak javne nabavke za gorivo i mazivo za 2022. godinu. Nakon provedene procedure izabran je ponuđač XY. Zaključen je Okvirni sporazum o isporuci goriva i maziva sa ponuđačem. Članom 4. Okvirnog sporazuma…

Back To Top