skip to Main Content

Nabavka robe nakon isteka ugovora

PITANJE: Ugovorni organ je zaključio ugovor o nabavci na period od jedne godine i isti je istekao u januaru 2019. godine. Procedura za zaključenje novog ugovora je pokrenuta i ista je okončana početkom februara 2019. godine. U vremenu kada je…

“Prodaja” roba, usluga ili radova

PITANJE: Javno preduzeće u 100%-tnom vlasništvu Općine objavilo je javni oglas za prikupljanje ponuda preko zatvorene licitacije u dnevnim novinama, za prodaju tri vozila (dva ispravna i jedno neispravno vozilo) i dvije mašine za savijanje lima, peć na lož ulje…

Back To Top