skip to Main Content

PITANJE: Ponuđač je u ponudi najavio da će imati podugovarača. Da li je prihvatlјivo da ponuđač koji je dostavio ponudu u predmetnom postupku kumulativno dostavi svoje reference i reference podugovarača u smislu dokaza da ispunjava uslove tražene tenderskom dokumentacijom?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top