skip to Main Content

Sukob interesa u postupku javne nabavke

PITANJE: Šta se podrazumijeva pod upravlјačkim poslovima u smislu člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama? Da li ugovorni organ donosi jednu generalnu odluku o utvrđivanju liste privrednih subjekata koji su isklјučeni za sve postupke ili kod svakog postupka…

Back To Top