skip to Main Content

PITANJE: Da li načelnik kao rukovodilac organa državne službe može državnom službeniku koji obavlja poslove stručnog saradnika ili višeg stručnog saradnika naložiti obavljanje poslova višeg referenta za administrativno-tehničke poslove zbog odsustva radnika jer u sistematizaciji radnih mjesta stručnog saradnika ili višeg stručnog saradnika stoji “da obavlja sve druge poslove po nalogu načelnika”. Da li odbijanje vršenja navedenih poslova od strane državnog službenika, predstavlja osnov za pokretanje disciplinskog postupka?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top