skip to Main Content

Prestanak ugovora o radu po sili zakona

PITANJE: Da li radniku koji je ispunio zakonske uslove za prestanak radnog odnosa, u smislu navršenih godina staža osiguranja, radni odnos može prestati i u slučaju kada mu nisu uplaćeni pripadajući doprinosi od strane prethodnih poslodavaca?   ODGOVOR: Časopis ZIPS

Back To Top