skip to Main Content

PITANJE: U skladu sa Zakonom o državnoj službi BiH i nadležnostima Agencije za državnu službu da li je moguć prelazak državnog službenika sa državnog nivoa na nivo Federacije

Bosne i Hercegovine?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top