skip to Main Content

PITANJE: Članom 21. stav 2. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti FBiH (Sl. novine FBiH, broj 57/22), između ostalog je propisano da se godišnji odmor po osnovu radnog staža uvećava na sljedeći način: za svake tri godine radnog staža najmanje jedan dan. Termin radnog staža nije propisan Zakonom o namještenicima u organima vlasti FBiH, Zakonom o radu FBiH niti Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju FBiH. Navedeni propisi definišu penzijski staž, staž osiguranja, posebni (vojni) staž, dok je termin radnog staža ostao neuređen, iz kog razloga poslodavac ima problem pri izračunu i utvrđivanju broja dana godišnjeg odmora za namještenike i službenike. Kako definisati termin radnog staža s pozivanjem na propis koji navedeni termin definiše, ako taj propis postoji? Ujedno molimo da nam odgovorite da li u radni staž ulazi volonterski staž, te staž radnika za koji od strane poslodavca nisu uplaćeni doprinosi, a koji staž bi radnici dokazali radnom knjižicom ili eventualno potvrdom poslodavca kod kojeg su radili?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top