skip to Main Content

PITANJE: Naša kompanija u Tuzli je osnovana od strana pravnog lica iz Austrije, a kao odgovorno lice/direktor je upisan građanin Austrije , koji ima menadžerski ugovor bez naknade. Pored direktora, u sud je upisan i prokurista društva, koji operativno obavlja sve poslove vezane za upravljanje društvom. Ujedno imamo i poslovnicu u Sarajevu, a za rukovodioca poslovnice je imenovana ista osoba koja je naše odgovorno lice/direktor. Poslovnica kao takva nema prometa, odnosno ista nam služi kao lokacija za zaposlene iz Sarajeva. 1. Da li je za rukovodioca poslovnice u Sarajevu obavezno da je osoba u radnom odnosu, to jeste da li može imati menadžerski ugovor bez naknade kao što je to slučaj kod pozicije za direktora/odgovornog lica? 2. Ukoliko je odgovor na predhodno pitanje – ne može se poslovati sa menadžerskim ugovorom bez naknade – onda je obaveza firme da je rukovodioca prijavi u radni odnos. Da li se, u tom slučaju, mora prijaviti u poreznoj ispostavi u Sarajevu ili postojeći prokurista društva, koji je već u radnom odnosu i prijavljen u sjedištu u Tuzli, može da preuzme i tu funkciju?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top