skip to Main Content

PITANJE: Državni službenik bio je odsutan sa rada zbog bolesti u periodu 25.04.2022. godine do 21.12.2023. godine. Na posao se javio 22.12.2023. godine i podnio zahtjev za korištenje godišnjeg odmora za 2023. godinu počev od 26.12.2023. godine iz jednog dijela. Državni službenik ima pravo na godišnji odmor po svim osnovama u trajanju od 36 radnih dana. Da li državni službenik ima pravo na godišnji odmor za 2023. godinu s obzirom na to da zbog isteka kalendarske godine neće moći iskoristiti najmanje 12 dana godišnjeg odmora u tekućoj godini kako je to propisano Zakonom o radu i ukoliko bi otpočeo sa korištenjem godišnjeg odmora počev od 26.12.2023. godine da li ima pravo na isplatu regresa za 2023. godinu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top