skip to Main Content

PITANJE: Šta se podrazumijeva pod upravlјačkim poslovima u smislu člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama? Da li ugovorni organ donosi jednu generalnu odluku o utvrđivanju liste privrednih subjekata koji su isklјučeni za sve postupke ili kod svakog postupka nabavke utvrđuje listu tih subjekata?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top