skip to Main Content

PITANJE: Ugovorni organ je proveo otvoreni postupak javne nabavke koji je poništio jer su sve ponude koje je zaprimio bile veće od budžeta koji je obezbijedio za tu nabavku. Može li ugovorni organ nakon toga primijeniti pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci u skladu sa članom 21. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama (kada nijedna ponuda ili nijedna prihvatljiva ponuda nije dostavljena u otvorenom ili ograničenom postupku)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top