skip to Main Content

PITANJE: U slučaju da je u otvorenom postupku javne nabavke ponudu dostavio samo jedan ponuđač čija ponuda ispunjava sve postavljene uslove, da li ugovorni organ mora čekati protok roka od 15 dana od dana kada su ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača da bi zaključio ugovor o javnoj nabavci?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top