skip to Main Content

„Starost“ ovjere na izjavi

PITANJE: Može li ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji predvidjeti da ovjera izjave iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama može imati određeno ograničenje starosti? Npr. da datum ovjere izjave ne može biti stariji od 15 dana računajući od krajnjeg roka…

Back To Top