skip to Main Content

PITANJE: Ugovorni organ ima namjeru da provede konkurs za izradu idejnog rješenja i da sa pobjednikom konkursa zaključi ugovor o javnoj nabavci usluga putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja u skladu s članom 23. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, a da drugorangiranom i trećerangiranom na konkursu dodijeli nagradu. Da li je to u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Član 33. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) definiše postupak konkursa za izradu idejnog rješenja.

Stavom (1) navedene odredbe Zakona je određeno da se konkurs za izradu idejnog rješenja (u daljnjem tekstu: konkurs) provodi kako bi ugovorni organ izabrao učesnika ili učesnike koji su ponudili najbolje rješenje, odnosno idejno rješenje s ciljem da se:

  • a) dodijeli ugovor o javnoj nabavci usluga pobjedniku konkursa ili jednom od pobjednika konkursa za izradu idejnog rješenja;
  • b) dodijeli nagrada pobjedniku ili pobjednicima konkursa za izradu idejnog rješenja.

Stavom (2) iste odredbe Zakona je određeno da u slučaju iz stava (1) tačka a) ovog člana, ugovorni organ nakon uspješno provedenog konkursa provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja, u skladu s članom 23. stav (1) tačka a) ovog zakona, tako što poziva pobjednika ili sve pobjednike konkursa na pregovore o uslovima ugovora.

Dakle, konkurs za izradu idejnog rješenja je postupak koji ugovornom organu omogućava da obezbijedi, uglavnom u oblastima prostornog uređenja, urbanizma, arhitekture i građevinarstva ili obrade podataka, plan ili rješenje koje, u postupku konkurentskog takmičenja izabere Konkursna komisija iz člana 34. Zakona.

Rezultat ili cilj idejnog rješenja može biti ili dodjela ugovora o javnoj nabavci usluga ili dodjela nagrada, o čemu se ugovorni organ mora opredijeliti u tenderskoj dokumentciji i obavještenju o nabavci. U slučaju dodjele ugovora, isti se dodjeljuje putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci [23. stav (1) tačka a) ovog zakona]. U slučaju da je predviđena dodjela nagrade, tada se postupak konkursa okončava dodjelom iste, nakon čega slijedi provođenje odgovarajuće vrste postupka gdje je idejno rješenje sastavni dio tenderske dokumentacije za dati postupak.

Prema tome, nije moguće istovremeno predvidjeti i ugovor i nagradu, s obzirom na to da je u članu 33. stav (1) izričito navedeno da je cilj “ugovor ili nagrada”. Naime, stav (3) pomenute odredbe Zakona navodi da ugovorni organ u odluci o pokretanju postupka i u obavještenju o nabavci utvrđuje cilj konkursa za izradu idejnog rješenja.

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Back To Top