skip to Main Content

PITANJE: Pokrenut je postupak javne nabavke za vršenje određenih usluga. Provedena je procedura do momenta izbora najpovojnijeg ponuđača i donesena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Međutim, zbog novonastale situacije uzrokovane koronavirusom, te značajno smanjenog obima posla i s tim u vezi nedostatka novčanih sredstava ugovornog organa, ugovorni organ je bio prinuđen poništiti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i s tim u vezi donijeti odluku o poništenju postupka nabavke za predmetne usluge. Nakon što je odluka o poništenju postupka objavljena, izabrani ponuđač se putem punomoćnika advokata žalio na istu. Žalbom se od ugovornog organa potražuju između ostalih i troškovi za sastav Žalbe po advokatskoj tarifi, pozivajući se na članove 12. i član 13. stav 2. tačka a. Advokatske tarife Federacije BiH. Da li žalitelj ima pravo na troškove za sastav žalbe na odluku o poništenju postupka javne nabavke, s obzirom na to da navedeni članovi advokatske tarife regulišu pitanje nagrade u parničnoom postupku, a isti još uvijek nije pokrenut?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top