skip to Main Content
ZIPS U Broju 1415 Od 16. Do 30. IX 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1415 od 16. do 30. IX 2019. godine, donosi

  • 16/09/2019

POREZI – Oporezivanje nerezidentnih pravnih lica u Federaciji BiH Porez po odbitku obračunava se nerezidentnim pravnim licima čije je sjedište, odnosno uprava van teritorije Bosne i Hercegovine, koji nema poslovnu jedinicu u Federaciji, a za prihod od djelatnosti ili usluge…

ZIPS U Broju 1413 Od 16. Do 31. VIII 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1413 od 16. do 31. VIII 2019. godine, donosi

  • 19/08/2019

POREZI I DOPRINOSI – Oporezivanje paušalaca u Federaciji BiH Pored „standardnih” paušalaca, izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima („Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16 ) su, kao obveznici uplate doprinosa, uvedeni i trgovci pojedinci na otvorenim pijacama i zatvorenim boksovima,…

ZIPS U Broju 1409 Od 16. Do 30. VI 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1409 od 16. do 30. VI 2019. godine, donosi

  • 19/06/2019

POREZI – Odbitni porezi u Federaciji BiHRazličite vrste dohodaka, kao što su dividende, kamate ili dohodak od autorskih prava, oporezuju se na izvoru tako što se od isplatioca zahtijeva da odbije porez i uplati ga na račun propisanih budžetskih prihoda.…

STVARNA PRAVA – Stjecanje Vlasništva Na Građevinskom Zemljištu

STVARNA PRAVA – Stjecanje vlasništva na građevinskom zemljištu

  • 06/06/2019

Piše: mr. sci. Silvana BRKOVIĆ – MUJAGIĆ Neujednačeni i kontradiktorni propisi, kaotično faktičko stanje, neusuglašenost posjedovnog i zemljišno knjižnog stanja, kao i bespotrebni dualitet u vođenju podataka o zemljištu (katastar i zemljišne knjige) samo su neki od problema na čije…

ZIPS U Broju 1408 Od 1. Do 15. VI 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1408 od 1. do 15. VI 2019. godine, donosi

  • 03/06/2019

POREZI – Povrati indirektnih i direktnih poreznih i drugih javnih prihoda  Uslovi i postupak povrata poreza na dodanu vrijednost i odobravanja poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost propisani su Uputstvom o postupku povrata i odobravanju…

ZIPS U Broju 1407 Od 16. Do 31. V 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1407 od 16. do 31. V 2019. godine, donosi

  • 21/05/2019

POREZI - Javni prihodi i porezne obaveze U Federaciji BiH potrebno je izvršiti smislenu rekonstrukciju i reformu u pogledu eliminisanja pojedinih “javnih prihoda”, a posebno određenih naknada i članarina o kojima se u nekoliko navrata godinama unazad negativno određivao i…

ZIPS U Broju 1405 Od 16. Do 30. IV 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1405 od 16. do 30. IV 2019. godine, donosi

  • 16/04/2019

POREZI - Izmijenjene porezne prijavePorezni obveznik koji otkrije da je napravljena greška ili propust na poreznoj prijavi koju je ranije podnio ili ju je podnio neko u njegovo ime, a koja je dovela do manje prijavljene porezne obaveze, podnosi izmijenjenu…

  • 1
  • 2
Back To Top