skip to Main Content

Privredna štampa Sarajevo organizuje jednodnevni seminar posvećen praktičnim rješenjima i problemima u praksi u oblasti stvarnih prava. Seminar: „Aktuelna pitanja u primjeni Zakona o stvarnim pravima“ bit će održan danas u Sarajevu (hotel Hollywood, dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža) sa početkom u 10:00h.

Teme seminara su:

  • Uspostava pravnog jedinstva zgrade i zemljišta, uspostava etažnog vlasništvai proces harmonizacije
  • Načelo superficies solo cedit i moderne tehnologije/instalacije (solarne elektrane, vjetrotrurbine, vodovi itd.)
  • Stjecanje temeljem načela povjerenja u sudskoj praksi, posebno u praksi Ustavnog suda BiH
  • Ograničenja prava vlasništva i izvlaštenja iz prava vlasništva na nekretninama prema Zakonu o stvarnim pravima Federacije BiH – problemi u praksi i praktična rješenja: susjedska prava, uređenje međa, dopuštene i nedopuštene imisije, eksproprijacija i naknada za oduzeto ili ograničeno pravo vlasništva, ograničenja vlasništva kroz intervencije javne vlasti u slučaju elementarnih nepogoda
  • Status općih, javnih i dobara od općeg interesa – njihov tretman u praksi i Zakonu o stvarnim pravima Federacije BiH ( i drugim propisima) – raspolaganje i mogućnosti koncesija

O ovim temama govorit će prof.dr. sc. Meliha Povlakić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i prof.dr. sc. Enes Hašić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Zbog ograničenog broja mjesta, potrebna je prethodna prijava prisustva seminaru!

Prijave se mogu vršiti online preko web-a www.privrednastampa.biz ili dostaviti na faks: 033/542-700, e-mail: seminari@privrednastampa.biz i amra@privrednastampa.biz

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/542-700 i na web stranici www.privrednastampa.biz

Back To Top