skip to Main Content
STVARNA PRAVA – Stjecanje Vlasništva Na Građevinskom Zemljištu

Piše: mr. sci. Silvana BRKOVIĆ – MUJAGIĆ

Neujednačeni i kontradiktorni propisi, kaotično faktičko stanje, neusuglašenost posjedovnog i zemljišno knjižnog stanja, kao i bespotrebni dualitet u vođenju podataka o zemljištu (katastar i zemljišne knjige) samo su neki od problema na čije rješavanje čekamo neopravdano dugo…

…Opširnije čitajte u broju 1408

Back To Top