skip to Main Content

SEMINAR

 

AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA
U PRAKSI SUDOVA U FEDERACIJI BIH

 

SARAJEVO, 13. 10. 2023. godine
Hotel „Hollywood“, ul. Dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA
sa početkom u 09:30 sati

PREDAVAČI:
Doc. dr. sci. Adis Poljić, sudija Općinskog suda u Živinicama
Dr. sci. Faruk Latifović, sudija Kantonalnog suda u Tuzli

TEME:
PARNIČNI POSTUPAK

 • Dokazivanje u parničnom postupku
 • Postojanje pravnog interesa i odbacivanje tužbe
 • Preinaka tužbe
 • Otuđenje prava o kojem teče parnica
 • Odgovor na tužbu
 • Protivtužba (nedopuštena protivtužba),
 • Vještačenje
 • Troškovi parničnog postupka
 • Prijedlog za povrat u prijašnje stanje
 • Procesna sposobnost
 • Veza parničnog i izvršnog postupka
 • Presuda na osnovu priznanja
 • Presuda zbog propuštanja
 • Mjera osiguranja u parnici o smetanju posjeda

VANPARNIČNI POSTUPAK

 • Dioba nekretnina
  • Sadržaj izreke rješenja o diobi
  • Predmet postupka civilne diobe
 • Eksproprijacija
  • Utvrđivanje naknade za eksproprijaciju kada nema prometa nekretnina
  • Uređenje međe na građevinskom zemljištu

IZVRŠNI POSTUPAK

 • Zatezna kamata na troškove postupka koji su plaćeni u paricionom roku;
 • Naplata zakonske zatezne kamate na sudsku taksu,
 • Obustava izvršnog postupka i promjena predmeta i sredstva izvršenja
 • Karakter pravosnažnog rješenja o izvršenju na osnovu vjerodostojne isprave

OBLIGACIONO PRAVO

 • Ovlaštenje za zaključenje ugovora
  • obim punomoći za zaključenje ugovora o prenosu nekretnina
  • naknadno odobrenje zaključenog ugovora
  • vrsta punomoći za ugovor o zajmu
 • Naknada štete
  • naknada štete zbog imisija u vezi regulacionog plana
  • odgovornost advokata štete zbog opoziva punomoći
  • uporedni radnici kod utvrđivanja visine rente
  • prava radnika zbog neuplaćivanja doprinosa za PIO na rentu;
  • opravdani troškovi liječenja
  • plaćanje troškova liječenja u inostranstvu
  • pravne posljedice popunjavanja izvještaja o nezgodi
  • mogućnost kumuliranja naknade štete i osigurane sume
  • naknada štete radniku koju je namjerno izazvao drugi radnik
  • naknada za tjelesno oštećenje i novčana naknada za duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti
 • Raskid ugovora o kreditu podnošenjem tužbe
 • Zastarjelost potraživanja
 • Naknada za advokatske usluge zastupanja
 • Povrat plaća radnika za rad po sudskoj mjeri osiguranja
 • Priznanje duga kod potraživanja iz radnog odnosa

RADNO PRAVO

 • Izbor direktora bez zasnivanja radnog odnosa
 • Naknada za vrijeme nezaposlenosti – uticaj na naknadu plaće
 • Uplata doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti
 • Obračun plate za invalida rada II. kategorije invalidnosti
 • Dokazivanje prekovremenog rada
 • Naknada štete poslodavcu
 • Otkaz ugovora o radu zbog „lažne“ diplome
 • Poseban staž osiguranja
 • Isplata zatezne kamate na zaostale obroke penzija

STVARNO PRAVO

 • Sticanje prava vlasništva na osnovu dosjelosti
 • Stvarna služnost
 • Upisi u zemljišnu knjigu
 • Predaja u posjed nekretnine
 • Prenos prava vlasništva putem ugovora o izvođenju radova
 • Građenje na tuđem zemljištu
 • Zaštita posjednikovih prava kada je stvar uništena
 • Pojam ,,doma“ (pravo na dom)

PRIVREDNO PRAVO

 • Istupanje člana društva iz privrednog društva i naknada tržišne vrijednosti njegovog udjela
 • Poništenje privatizacije i sticanje vlasništva na osnovu bilansa

KOTIZACIJA (bez PDV-a):
– 145,00 KM po učesniku
– 135,00 KM za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE
– 125,00 za tri i više učesnika iz iste organizacije

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:
– Pribor za pisanje
– Prateći edukacijski materijal
– Ručak i osvježenje
– Odgovore na pitanja učesnika
– Certifikat o učešću
– Besplatan parking

PRIJAVA:
Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Prijavu poslati najkasnije do 10. oktobra na e-mail: seminari@privrednastampa.biz; ili amra@privrednastampa.biz
Dodatne informacije: 033/542-700 ili 062/072-474

Back To Top