skip to Main Content

SEMINAR

RADNI ODNOSI U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU
– Aktuelna pitanja i sudska praksa –

SARAJEVO, 07.06.2024. godine
Hotel „Hollywood“, ul. Dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA

sa početkom u 10:00 sati

PREDAVAČI:
Doc. dr. sci. Adis Poljić, sudija Općinskog suda u Živinicama
Dr. sci. Faruk Latifović, sudija Kantonalnog suda u Tuzli

TEME:

 • Prijem u radni odnos u javnom sektoru
  • objavljivanje javnog oglasa
  • komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos
  • rangiranje kandidata
  • donošenje odluke o prijemu
  • prigovor
  • osporavanje konkursne procedure
  • pravne posljedice nezakonitog prijema u radni odnos u javnom sektoru
  • krivična odgovornost poslodavca (i ovlaštenog lica) za nezakonit prijem radnika u javni sektor
 • Uspostavljanje radnopravnog statusa
  • ugovor o radu zaključen od neovlaštenog lica
  • radni odnos na (ne)određeno vrijeme i stečaj
 • Otkaz ugovora o radu
  • najčešći propusti poslodavca kod otkaza ugovora o radu
  • pravni značaj pravilnika o radu – posljedice neusklađenosti sa zakonom u slučaju spora
  • teže povrede radnih obaveza
  • privremena nesposobnost za rad zbog bolesti
  • neopravdan izostanka sa posla
  • saglasnost vijeća zaposlenika i sindikata
  • poslovno uslovljen otkaz
  • oblik, obrazloženje i dostava otkaza
  • stimulacija i destimulacija plaće, obustava plaće
  • vraćanje radnika na rad i privremena mjera
  • otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu
 • Zaštita prava iz radnog odnosa
  • tužbeni zahtjev
  • teret dokazivanja
  • povreda prava na odbranu
  • eventualna kumulacija tužbenih zahtjeva kod radnih sporova,
  • rok za zaštitu prava radnika
 • Mobing
  • pasivna legitimacija
  • mjesto dešavanja
 • Novčana potraživanja iz radnog odnosa
  • prekovremeni rad
  • naknada troškova prevoza 
  • plaćeno odustvo
  • naknada za neiskorišteni godišnji odmor
  • naknade koje nemaju karakter plaće
  • primjena kolektivnih ugovora
  • blagovremena sudska zaštita
 • Menadžerski ugovor
  • izbor direktora bez zasnivanja radnog odnosa
  • obračuna plaće menadžera
  • Ugovori o djelu
  • Ugovori o privremenim i povremenim poslovaima
 • Naknada štete
  • naknada štete radniku koju je prouzrokovao drugi radnik,
  • prouzrokovanje štete u saobraćnoj nezgodi
 • Interlokalni sukob zakona
  • primjena prava jednog od entiteta ili Brčko Distrikta BiH
 • Godišnji odmor
  • nezakonitost rješenja o godišnjem odmoru

KOTIZACIJA (bez PDV-a):

 • 150,00 KM po učesniku
 • 140,00 KM za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE
 • 130,00 za tri i više učesnika iz iste organizacije

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

 • Pribor za pisanje
 • Prateći edukacijski materijal
 • Ručak i osvježenje
 • Odgovore na pitanja učesnika seminara
 • Certifikat o učešću
 • Besplatan parking

PRIJAVA:
Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Prijavu poslati na e-mail: seminari@privrednastampa.biz; ili amra@privrednastampa.biz

Dodatne informacije: 033/542-700 ili 062/072-474

Back To Top