skip to Main Content

Privredna štampa d.o.o. Sarajevo u saradnji sa Advokatskom kancelarijom Baroš & Bičakčić organizuje jednodnevni seminar o temi

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, OTKAZ UGOVORA O RADU I MJERENJE RADNOG UČINKA

SARAJEVO, 13. 04. 2017.


ul. Butmirska cesta 18, ILIDŽA
Seminar počinje u 10:00, a završava u 16:00 sati

Predavači i teme:


Doc. Dr. Nenad Baroš, advokat

Doc. Dr. Nenad Baroš, advokat

Feđa Bičakčić, advokat

Feđa Bičakčić, advokat

Prestanak radnog odnosa
• Razlozi za prestanak radnog odnosa;
• Sporazumni prestanak radnog odnosa – bjanko sporazumi;
• Otkaz ugovora o radu od strane radnika.

Otkaz Ugovora o radu od strane poslodavca
• Razlozi za otkaz;
• Tehnološki višak, teži prijestup ili teža povreda radnih obaveza;
• Nemogućnost radnika da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa;
• Disciplinski postupak i mogućnosti njegovog provođenja;
• Ponuda izmijenjenog ugovora.

Ostala pitanja u vezi sa otkazom Ugovora o radu
• Postupak mirenja;
• Sudska zaštita prava iz radnog odnosa sa osvrtom na sudsku praksu.


Dr. Predrag Baroš, advokat

Dr. Predrag Baroš, advokat

Todor Duvnjak, saradnik

Todor Duvnjak, saradnik

Ugovor o radu
• Obavezni elementi Ugovora o radu;
• Tipski ugovori o radu i opasnosti prilikom njihove upotrebe;
• Rad van radnog odnosa.

Uobičajeni nedostaci Ugovora o radu

• Obaveza čuvanja poslovne tajne;
• Nadležnost u slučaju spora;
• Naknada prouzrokovane štete poslodavcu.

Ostala pitanja u vezi sa Ugovorom o radu
• Smjernice za sačinjavanje Ugovora o radu;
• Komparativni prikaz entiteskih propisa i njihova primjena u slučaju kada je sjedište društva u jednom entitetu, a poslovne jedinice u drugom entitetu;
• Aktuelna sudska praksa.


Mogućnosti mjerenja radnog učinka radnika
• Radni učinak i njegov značaj;
• Sistem nagrada i sankcija kao dio internih akata;
• Otkaz ugovora u radu kao posljedica nedovoljnog radnog učinka

Pitanja i odgovori
(pitanja možete poslati unaprijed na mail: zips@privrednastampa.biz, sa naznakom “Za seminar”)


PRIJAVITE SE

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):
– 145,00 KM po jednom učesniku;
– 120,00 KM po dva i više učesnika iz iste organizacije;

Posebne pogodnosti za pretplatnike na časopise


-115,00 KM
(sa PDV-om) po učesniku.

OBEZBIJEĐENI SU:
– Pribor za pisanje,
– Primjeri pojedinačnih akata radno-pravnih propisa,
– Osvježenje i zajednički ručak,
– Certifikat o učešću na seminaru,
– Besplatan parking.

Mogućnost plaćanja na dan održavanja seminara.

PRIJAVA JE OBAVEZNA

Prijavu izvršiti na faks: 033/542-700 ili
Mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz,
najkasnije dva dana prije seminara

Sve detalje o Advokatskoj kancelariji Baroš & Bičakčić (koja posjeduje veoma dobro iskustvo iz oblasti radnog prava) i predavačima možete preuzeti na web stranici: www.bblegal.ba

Za dodatne informacije i moguća pitanja kontaktirajte nas na mail: seminari@privrednastampa.biz ili na telefon 033 542 700

 

GALERIJA

Vrati se na početak

Back To Top