skip to Main Content

PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o.
organizuje jednodnevni seminar o temi

PROBLEMI PRETVORBE DRŽAVNOG / DRUŠTVENOG
VLASNIŠTVA I UPISA U JAVNE KNJIGE
– zakonski okvir, problemi u praksi i praktična rješenja
 

SARAJEVO, 24. 10. 2019.
Hotel „Hollywood“, dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA
Seminar počinje u 10:00, a završava u 16:00 h

PREDAVAČI

Prof. dr. sci. Meliha POVLAKIĆ

redovni profesor Pravnog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Mr. sci. Adnan BARUČIJA

sudija Kantonalnog suda u Zenici i edukator CEST-a

TEME

1. PROBLEMI PRETVORBE DRŽAVNOG / DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA

 • Društveno – državno vlasništvo (erar, općenarodna imovina, državna imovina) 1945 – 1994ri,
 • Pravo upravljanja, korištenja, raspolaganja i član 338. ZSP FBiH
 • Prava na neizgrađenom građevinskom zemljištu i član 339. ZSP FBiH
 • Koje je državno zemljište predmetom zabrane po osnovu zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom i po osnovu člana 365. ZSP FBiH
 • Da li pretvorba znači raspolaganje? Da li je pretvorba u sukobu sa zabranom raspolaganja i kakva je uloga pravobranilaštva različitih nivoa vlasti u procesu pretvorbe?
 • Najnovija praksa Ustavnog suda BiH i Ustavnog suda Federacije BiH u vezi sa pitanjima pretvorbe.

2. PROBLEMI UPISA PRAVA U ZEMLJIŠNE KNJIGE

 • Postupak upisa u zemljišnu knjigu
 • Žalbe protiv odluke ili radnje zemljišnoknjižnog referenta
 • Primjena propisa Zakona o parničnom postupku u žalbenom postupku
 • Novo uspostavljanje i zamjena zemljišnih knjiga
 • Postupak harmonizacije zemljišne knjige
 • Predmet žalbe u postupku uspostavljanja
 • Primjena propisa vanparničnog postupka

3. DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA SEMINARA

KOTIZACIJA

(sa uključenim PDV-om):

1 KM
po učesniku
1 KM
za dva i više učesnika iz iste organizacije
1 KM
za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE

OBEZBIJEĐENI
SU:

Pribor za pisanje

Aktuelni pregled sudske prakse - pisani materijal (cca. 250 stranica)

Odgovori na pitanja učesnika seminara u usmenoj i pisanoj formi

Ručak i osvježenje

Certifikat o učešću na seminaru

Besplatan parking

PRIJAVA

Zbog ograničenog broja mjesta
PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen obrazac prijave poslati na fax: 033/542-700 ili
mail: seminari@privrednastampa.biz; amra@privrednastampa.biz

Dodatne informacije:  033/542-700 ili 061/215-420

Back To Top