skip to Main Content

PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o.
organizuje webinar o temi

PARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK
– Aktuelna pitanja sa primjerima iz sudske prakse –

 12. 11. 2020.
Webinar počinje u 10:00 sati

PREDAVAČI:

Silvana BRKOVIĆ – MUJAGIĆ, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu
Samra AKOVA, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

TEME:

PARNIČNI POSTUPAK

  1. Sadržaj tužbe i njen značaj za tijek i ishod postupka
  2. Pripremanje za glavnu raspravu – uloga suda i uloga stranaka
  3. Teret dokazivanja kroz konkretne primjere – najčešće dileme
  4. Poseban osvrt na teret dokazivanja u radnim sporovima i kod tužbi za diskriminaciju
  5. Uloga suda u provođenju dokaza – opravdani i neopravdani žalbeni razlozi u odnosu na postupanje suda
  6. Pogrešno shvatanje sudskih mjera osiguranja (ili zlouporaba)
  7. Najčešće zlouporabe procesnih ovlaštenja (zahtjev za izuzeće sudije, prigovor zastare i osporavanje u završnom izlaganju, zasnivanje mjesne nadležnosti…)
  8. Opravdani i neopravdani troškovi zastupanja (nagrada i naknada za rad odvjetnika)
  9. Pravni stavovi kroz rješavanje spornih pravnih pitanja Vrhovnog suda Federacije BiH

IZVRŠNI POSTUPAK

1. Pretpostavke za određivanje prinudnog izvršenja

 • Nadležnost suda
 • Izvršna i vjerodostojna isprava
 • Podobnost isprave za izvršenje
 • Sadržaj prijedloga za izvršenje
 • Utvrđivanje imovine izvršenika
 • Sadržaj rješenja o izvršenju
 • Pravni lijekovi u izvršnom postupku
 • Uloga tražioca izvršenja u izvršnom postupku

2. Shodna primjena drugih zakona na osnovu odredbe člana 21. ZIP-a

 • Primjena odredaba Zakona o parničnom postupku
 • Primjena zakona kojim se uređuju stvarna prava i obligacioni odnosi

3. Izvršenje na nepokretnosti izvršenika

 • Nepokretnost kao predmet izvršenja
 • Dokaz o vlasništvu izvršenika
 • Zabilježba izvršenja i založna prava
 • Utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti
 • Postupak prodaje nepokretnosti
 • Dosuda nepokretnosti
 • Namirenje

4. Uticaj prigovora trećeg lica na izvršni postupak

 • Odluke izvršnog suda o prigovoru trećeg lica
 • Odluke parničnog suda o prigovoru trećeg lica

5. Odgovori na pitanja učesnika webinara

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):
120,00 KM po učesniku,
110,00 KM za dva i više učesnika iz iste organizacije,
100,00 KM za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE

POSEBNA PONUDA
Učešće na webinaru + PRAKTIKUM ZA PARNIČNI POSTUPAK  (Novelirani Zakon o parničnom postupku, autora: dr. sci. Muhameda Cimirotrića ) 220,00 KM

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Materijal u pisanoj formi – Izbor aktuelnih odluka iz parničnog i izvršnog prava
 • Prezentacije u PowerPoint-u
 • Cetifikat o obavljenoj edukaciji
 • Izlaganja će biti popraćena aktualnim primjerima iz sudske prakse, uz mogućnost postavljanja pitanja učesnika tokom cijelog webinara.

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK                    3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                      1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Prijavu možete popuniti putem online obrazca ili možete preuzeti obrazac
i isti popuniti te poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz

Nakon zaprimanja Vaše prijave, na Vaš e-mail ćemo vam poslati instrukciju za pristup webinaru.

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

Back To Top