skip to Main Content

SEMINAR

AKTUALNA PITANJA I SUDSKA PRAKSA U OBLASTI IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA

SARAJEVO, 12. 05. 2023. godine
Hotel „Hollywood“, ul. Dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA

sa početkom u 10:00 sati

PREDAVAČI:
 Prof. dr. Larisa Velić
Dekanesa Pravnog fakulteta u Zenici

Dr. sc. Ismet Velić
Pravobranilac Bosne i Hercegovine

Goran Nezirović
sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

TEME:

1. STVARNA PRAVA
 – Zakon o stvarnim pravima

2. DRŽAVNA IMOVINA
 – Raspolaganje/Zabrana raspolaganja državnom imovinom
 – Građevinsko zemljište
 – Poljoprivredno zemljište
 – Šume i šumsko zemljište

3. JAVNI REGISTRI NEKRETNINA
 – Zemljišna knjiga i katastar
 –
Uspostava katastra nekretnina i harmonizacija podataka

4. AKTUELNA PRAKSA VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BIH IZ GRAĐANSKE OBLASTI

5. DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):
175,00 KM po učesniku

165,00 KM za dva i više učesnika iz iste organizacije
155,00 KM za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE

ODGOVORI NA UNAPRIJED DOSTAVLJANA PITANJA:

Dostavite vaša pitanja unaprijed (najkasnije dva dana prije seminara) i tako osigurajte stručne i konkretne odgovore naših predavača u odnosu na probleme sa kojima se suočavate u svakodnevnoj praksi.

DRZAVNA-IMOVINA-OMOT-2022

POSEBNA PONUDA ZA UČESNIKE SEMINARA

 „DRŽAVNA IMOVINA – STATUS I PRAKSA U BOSNI I HERCEGOVINI I DRUGIM DRŽAVAMA“

REDOVNA CIJENA: 89,00 KM
CIJENA ZA UČESNIKE: 69,00 KM

 

OBEZBIJEĐENI SU:
 – Pribor za pisanje
 – Ručak i osvježenje
 – Materijal u formi PowerPoint
 – Certifikat o učešću na seminaru
 – Odgovori na pitanja učesnika seminara u usmenoj i pisanoj formi
 – Besplatan parking

PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjenu prijavu poslati na e-mail: seminari@privrednastampa.biz; ili amra@privrednastampa.biz
Dodatne informacije:
033/542-700 ili 062/072-474

Back To Top