skip to Main Content

PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o organizuje jednodnevni seminar o temi

AKTUELNA PITANJA O IZVRŠENJU NA NEPOKRETNIM I POKRETNIM STVARIMA

SARAJEVO, 10. 05. 2017.

Hotel „HILLS“, ul. Butmirska cesta 18 , ILIDŽA
Seminar počinje u 10:00, a završava u 16:00 sati

Predavači i teme:

Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ i Prof. dr. Ranka RAČIĆ


1. Izvršenje na nepokretnim stvarima

• Izvršenje na nekretnini koja je susvojini ili zajedničkoj svojini:
‐ problemi sa izvršenjem na nekretnini koja je u susvojini, u pogledu suvlasničkog dijela i čitave stvari;
‐ izvršenje na stanu koji je upisan na samo jednog supružnika.
• Prenos potraživanja koje je osigurano hipotekom prije i u toku izvršnog postupka:
‐ (Ne)mogućnost prenosa potraživanja u toku izvršnog postupka;
‐ Prenos potraživanja u toku izvršnog postupka ‐ sud dozvoli prenos ‐ procesne posljedice;
‐ Prenos potraživanja u toku izvršnog postupka ‐ sud ne dozvoli prenos potraživanja – posljedice;
‐ Prenos potraživanja prije pokretanja izvršnog postupka na strani tražioca izvršenja; prenos potraživanja na strani izvršenika.
• Zabilježba rješenja o izvršenju:
‐ Neka pitanja u vezi zabilježbe rješenja o izvršenju ‐ kad je nekretnina upisana u zemljišnu knjigu; kad nije upisana a postoji mogućnost za upis; zabilježba putem pljenidbenog popisa;
‐ Neka pitanja zabilježbe rješenja o izvršenju i posljedice izvršenja po ranije upisane predbilježbe sticanja vlasništva i predbilježbe hipoteke.
• Prodaja nekretnine na trećem ročištu
‐ Zakazivanje novog ročišta;
‐ Procjena;
‐ Prodaja;
‐ Namirenje tražioca izvršenja;
‐ Sudska praksa.


2. Izvršenje na pokretnim stvarima

• Zaplijena pokretnih stvari,
‐ Neke dileme oko zaplijene stvari trećeg lica, da li je treće lice zaštićeno ako njegov predmet bude obuhvaćen zaplijenom;
‐ Sudska mjera obezbjeđenja odlaganja izvršenja ‐ izlučna tužba trećeg lica;
‐ Procjena: prodaja; broj ročišta; mogućnost vansudske prodaje;
‐ Namirenje tražioca izvršenja.


PRIJAVITE SE

KOTIZACIJA
(sa uključenim PDV-om):

– 145,00 KM po učesniku,
– 120,00 KM po učesniku (za dva i više lica iz iste organizacije),

Posebne pogodnosti za pretplatnike na časopise


– 115,00 KM za pretplatnike

POSEBNA PONUDA
Učešće na seminaru + knjiga „Izbor odluka Vrhovnog suda
Federacije BiH“
(11 godina sudske prakse Vrhovnog suda FBiH, 964 strane)
200,00 KM po učesniku

OBEZBIJEĐENI SU:
– Pribor za pisanje,
– Ručak i osvježenje,
– Power point prezentacije (na CD-u),
– Certifikat o učešću na seminaru,
– Besplatan parking.

Mogućnost plaćanja na dan održavanja seminara.

Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Prijavu izvršiti na faks: 033/542-700 ili
Mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz,

Za dodatne informacije i moguća pitanja kontaktirajte nas na mail: seminari@privrednastampa.biz ili na telefon 033 542 700

Back To Top