skip to Main Content

SEMINAR


PARNIČNI POSTUPAK U PRAKSI

 

SARAJEVO, 06. 10. 2023. godine
Hotel „Hollywood“, ul. Dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA
sa početkom u 09:30 sati

PREDAVAČI:

Goran NEZIROVIĆ,
sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Prof. dr. sc. Jozo ČIZMIĆ,
redoviti profesor na Pravnom fakultetu u Splitu
 

TEME:

1. Problematika primjene pojedinih odredbi Zakona o parničnom postupku

  • Revizija po dopuštenju – nedostaci u sadržaju vanredne revizije
  • Najčešće povrede odredaba parničnog postupka u praksi sudova u Federaciji BiH
  • Praktične dileme u primjeni pravila o teretu dokazivanja
  • Postupak za rješavanje spornog pravnog pitanja – nedostaci zahtjeva
  • Odgovori na najčešća i najznačajnija pitanja upućena od strane sudija i advokata na dosadašnjim edukcijama iz oblasti ZPP – svi značajniji instituti ZPP-a

2. Stanje i perspektive parničnog zakonodavstva u BiH

  • Potreba strukturalnih izmjena Zakona o parničnom postupku
  • Mogući načini ujednačavanja sudske prakse u parničnom postupku
  • Ubrzanje parničnog postupka

3. Diskusija i odgovori na pitanja učesnika seminara


Osigurajte tačne i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja!
Pitanja dostaviti na e-mail: seminari@privrednastampa.biz do dana održavanja seminara.


KOTIZACIJA (bez PDV-a):
– 150,00 KM po učesniku
– 135,00 KM za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE
– Za tri i više učesnika iz iste organizacije POKLANJAMO „Komentar Zakona o parničnom postupku“ – drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, autora prof. dr. sc. Joze Čizmića (1.314 stranica).

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:
– Pribor za pisanje
– Prateći edukacijski materijal
– Ručak i osvježenje
– Odgovore na unaprijed dostavljanja pitanja učesnika
– Certifikat o učešću
– Besplatan parking

PRIJAVA:
Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Prijavu poslati najkasnije do 03. oktobra na e-mail: seminari@privrednastampa.biz; ili amra@privrednastampa.biz
Dodatne informacije: 033/542-700 ili 062/072-474

Osigurajte tačne i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja!
Pitanja postaviti do dana održavanja seminara.

Back To Top