skip to Main Content

PRIVREDNA ŠTAMPA D.O.O SARAJEVO
organizuje jednodnevni seminar o temi
AKTUELNA PITANJA IZVRŠNOG POSTUPKA NA NEPOKRETNIM I POKRETNIM STVARIMA
SARAJEVO, 12. 06. 2018.
Hotel „Hollywood“, ul. Dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA
Seminar počinje u 10:00, a završava u 16:00 sati

PREDAVAČI:
Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ,
redovni profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu
Jasminka KUBAT,
sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH

TEME:

1. Problemi prodaje nepokretnosti na trećem ročištu u skladu sa najnovijom praksom Vrhovnog suda FBiH, Ustavnog suda FBiH i Evropskog suda za ljudska prava;

2. Izvršenje na pokretnim stvarima – problemi prvenstva (Zakon o izvršnom postupku, Okvirni zakon o zalozima i Zakon o unutrašnjem platnom prometu);

3. Strane notarske isprave kao izvršni naslov;

4. Pravni stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH usvojeni u postupku rješavanja spornih pravnih pitanja;

5. Odnos stečajnog i izvršnog postupka;

6. Mjenica u izvršnom postupku.

Cilj seminara je da se, kroz analizu normativnog okvira i uočenih problema u praksi, ukaže na moguća rješenja problema, odnosno ponude odgovori na pitanja koja opterećujuju svakodnevnu praksu svih onih koji se u svom radu susreću sa materijom izvršnog postupka.

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):
165,00 KM po učesniku,
145,00 KM za dva i više učesnika iz iste organizacije,
132,00 KM za pretplatnike ZIPS-a i “Sudske prakse”.

POSEBNA PONUDA
Učešće na seminaru + knjiga
„Komentar Zakona o parničnom postupku“
270,00 KM

OBEZBIJEĐENI SU:
Pribor za pisanje,
Ručak i osvježenje,
Power point prezentacije ,
Certifikat o učešću na seminaru,
Besplatan parking.

PRIJAVA
Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjen obrazac prijave poslati na fax: 033/542-700 ili mail: seminari@privrednastampa.biz; amra@privrednastampa.biz
Dodatne informacije možete dobiti na telefon:  033/542-700 ili 061/215-420

Back To Top