skip to Main Content

SEMINAR

SUDSKA ZAŠTITA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA
NAKNADE ŠTETE SA AKCENTOM NA ŠTETU IZ RADNOG ODNOSA
(Problemi u praksi, pravna shvatanja i sudska praksa)

SARAJEVO, 25.04.2024. godine
Hotel „Hollywood“, ul. Dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA

sa početkom u 10:00 sati

PREDAVAČI:
Emina Hulusija,
sutkinja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Marijana Omerčaušević,
sutkinja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

TEME:

1. Sporna pravna pitanja  u vezi primjene Zakona o radu  

 • Zahtjev za zaštitu prava radnika i odluke poslodavca
 • Prethodno upozorenje radniku
 • Tužba, tužbeni zahtjev i tužba za utvrđenje u radnom sporu
 • Teret dokazivanja u radnim sporovima
 • Oblik, obrazloženje i dostava otkaza
 • Primjena pravnih instituta redovnog i vanrednog otkaza ugovora o radu
 • Pravni značaj pravilnika o radu
 • Lakše i teže povrede radne obaveze
 • Sankcije u slučaju povrede radne obaveze
 • Stimulacija i destimulacija plaće, obustava plaće
 • Kriteriji koje poslodavac mora uzeti u obzir pri poslovno uvjetovanom otkazu
 • Naknada plaće i druge naknade, naknada štete  u slučaju nezakonitog otkaza
 • Otpremnina
 • Vraćanje radnika na rad i privremena mjera

2. Naknade štete sa akcentom na štetu iz radnog odnosa

 • Vrste odgovornosti za štetu
 • Uzročna veza i dokazivanje štete
 • Pravilno postavljanje tužbenog zahtjeva
 • Šteta iz radnog odnosa – ko se smatra trećim licem
 • Pojam povrede na radu – oslobađanje od odgovornosti poslodavca
 • Kamate
 • Mobing
 • Odgovornost radnika u odnosu na poslodavca

3. Diskusija i odgovori na pitanja učesnika seminara

KOTIZACIJA (bez PDV-a):

 • 145,00 KM po učesniku
 • 130,00 KM za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

 • Pribor za pisanje
 • Prateći edukacijski materijal
 • Ručak i osvježenje
 • Odgovore na pitanja učesnika
 • Certifikat o učešću
 • Parking

PRIJAVA:

Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Prijavu poslati na e-mail: seminari@privrednastampa.biz; ili amra@privrednastampa.biz
Dodatne informacije: 033/542-700 ili 062/072-474

Back To Top