skip to Main Content

SEMINAR

IZVRŠNI POSTUPAK
U SUDSKOJ PRAKSI

_____________________________________

SARAJEVO, 06. 12. 2022. godine
Hotel „Hollywood“, ul. Dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA

sa početkom u 10:00 sati

PREDAVAČI
 (Edukatori Centra za edukaciju sudija i tužilaca – CEST)
 

Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ,
redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
sutkinja Mirhunisa HAMZIĆ,
predsjednica Izvršnog odjeljenja Općinskog suda u Zenici
dr. sc. Muhamed CIMIROTIĆ,
sudija Kantonalnog suda u Bihaću

TEME:

I. AKTUELNA PITANJA IZVRŠENOG POSTUPKA
 

 • Prijedlog za izvršenje
  • – Predlaganje najefikasnijeg predmeta/sredstva izvršenja
  • – Pasivnost tražioca izvršenja u svjetlu efikasnosti izvršenja
  • – Uloga i značaj Finansijsko-informatičke agencije (FIA) Sarajevo
 • Zakonska zatezna kamata
  • – Primjena novog Zakona o visini stope zatezne kamate
  • – Potraživanja koja su dospjela prije donošenja novog zakona
  • – Ograničenje visine zatezne kamate do visine glavnog duga
 • Izvršenje na više predmeta/sredstava izvršenja
  • – U prijedlogu za izvršenje navedeno više predmeta/sredstava izvršenja
 • Namirenje tražioca izvršenja kod prodaje pokretnih stvari i nekretnina
  • – Namirenje tražioca izvršenja koji se pojavljuje kao kupac
  • – Namirenje tražioca izvršenja kada je kupac treće lice
 • Platna lista kao izvršna isprava
  • – Da li se može podnijeti prijedlog samo za naplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje 
 • Izvršenje na plaći, penziji i drugim ličnim primanjima – ograničenje
  • – Ograničenje kod naplate zakonske obaveze izdržavanja
  • – Ograničenje kada je predmet izvršenja penzija
 • Izvršenje na najmenskom računu izvršenika kantona
 • Prelaz potraživanja ili obaveze
  • – Prigovor izvršenika – nasljednika po čl. 30. st. 2. ZIP-a
  • – Upućivanje na parnicu
 • Odgovornost poslodavca
  • – Nepostupanje po rješenju suda kod kontinuirane obaveze naplate doprinosa za izdržavanje pljenidbom plaće izvršenika
 • Troškovi postupka
  • – Osnovica za obračun troškova advokata kod podnošenja prijedloga
  • – Obračun troškova advokata kod podnošenja više prijedloga po istoj izvršnoj ispravi
 • Stečajni postupak -pravne posljedice na izvršni postupak
  • – Stečajni postupak otvoren nad izvršenikom i prekid postupka
  • – Kada se može podnijeti novi prijedlog za izvršenje, za koje obaveze izvršenika

II. AKTUELNI PROBLEMI IZVRŠENJA NA NEKRETNINAMA

 • Zakon o izvršnom postupku FBiH vs. Praksa Evropskog suda za ljudska prava
 • Zakon o izvršnom postupku FBiH vs. Praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
 • Izvršenje na nekretninama u suvlasništvu dva ili više lica
 • Ustavno-pravne garancije u izvršnom postupku
 • Ograničenje i izuzimanje od izvršenja, promjena predmeta izvršenja: zaštita prava na dom
 • Načelo srazmjernosti
 • Da li Zakon o izvršnom postupku FBiH osigurava adekvatnu zaštitu izvršenika (jedan od temeljnih pravno-političkih ciljeva izvršnog postupka)?
 • Zloupotreba procesnih prava u postupku izvršenja

III. DILEME (I RAZLIČITI STAVOVI) O NEKIM PITANJIMA IZVRŠNOG POSTUPKA

 • Utvrđivanje imovine izvršenika
  • – Zahtjev uz prijedlog za izvršenje /zahtjev nakon donesenog rješenja o izvršenju
  • – Vjerovatnost postojanja imovine izvršenika
  • – Da li se u prijedlogu za izvršenje mora označiti predmet izvršenja ako je uz prijedlog podnesen zahtjev za utvrđivanje imovine izvršenika
 • Obustava i odlaganje izvršenja
  • – Obustava izvršenja po općim odredbama o obustavi iz čl. 63. i čl. 8. st. 3.ZIP-a
  • – Obustava izvršenja po posebnim odredbama o obustavi konkretnih postupaka izvršenja
  • – Predlaganje odlaganja izvršenja i novog predmeta izvršenja
 • Rješenje o izvršenju na osnovu vjerodostojne isprave
  • – „Dva rješenja“ u rješenju o izvršenju na osnovu vjerodostojne isprave
  • – Obim pobijanja rješenja o izvršenju
  • – Dio rješenja o izvršenju kao „nova“ izvršna isprava
 • Prigovor trećeg lica
  • – Odluke suda po prigovoru
  • – Upućivanje na parnicu i prava stranke u toj parnici
 • Zatezna kamata na troškove postupka
  • – Kada glavni dug  jeste ili nije plaćen u paricinom roku
  • – Kritika zakonske odredbe o zateznoj kamati na troškove postupka
 • Izvršenje radi vraćanja radnika na rad
  • – Posebni rokovi za predlaganje
  • – Naknada plaće u toku postupka izvršenja – prije vraćanja na rad
 • Ponovno smetanje posjeda (izvršenje)
  • – Uvjeti za predlaganje
  • – Rokovi za predlaganje

IV. NACRT IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU FBIH

V. SUDSKA PRAKSA

 • Praksa Ustavnog suda BiH, Vrhovnog suda FBiH i kantonalnih sudova u FBiH
 • Povratno (retroaktivno) dejstvo odluka Ustavnog suda Federacije BiH

VI. DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):
185,00 KM po učesniku
175,00 KM za dva i više učesnika iz iste organizacije
165,00 KM za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE

OBEZBIJEĐENI SU:
Pribor za pisanje
Ručak i osvježenje
Certifikat o učešću na seminaru
Odgovori na pitanja učesnika seminara u usmenoj i pisanoj formi
Besplatan parking 

Svi učesnici seminara ostvaruju popust od 10% na NOVO izdanje knjige „PRAKTIKUM ZA IZVRŠNI POSTUPAK“.

PRIJAVA
Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjenu prijave poslati na e-mail: seminari@privrednastampa.biz; ili amra@privrednastampa.biz
Dodatne informacije:  033/542-700 ili 062/072-474

 
Back To Top