skip to Main Content

SEMINAR

AKTUALNA PITANJA I SUDSKA PRAKSA U OBLASTI IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA
(Stvarna prava, državna imovina, javni registri nekretnina i sudska praksa)


 MOSTAR, 28. NOVEMBAR 2023. godine
Hotel “Mostar”, ul. Kneza Domagoja b.b, Mostar

sa početkom u 10:00 sati

PREDAVAČI:
Goran Nezirović, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
Prof. dr. Larisa Velić, Dekanesa Pravnog fakulteta u Zenici
Dr. sc. Ismet Velić, advokat

TEME:

1. STVARNA PRAVA

  • Zakon o stvarnim pravima – aktuelni problemi i sudska praksa
  • Načini sticanja stvarnih prava – dosjelost, građenje na tuđem zemljištu.

2. DRŽAVNA IMOVINA

  • Raspolaganje/Zabrana raspolaganja državnom imovinom
  • Građevinsko zemljište
  • Poljoprivredno zemljište
  • Šume i šumsko zemljište

3. PRAKTIČNI PROBLEMI U VEZI NADLEŽNOSTI, VOĐENJA POSTUPAKA, UTVRĐIVANJA I PROMJENE PRAVA

4. JAVNI REGISTRI NEKRETNINA

  • Zemljišna knjiga i katastar
  • Uspostava katastra nekretnina i harmonizacija podataka
  • Problemi kod upisa/uknjižbe prava

5. AKTUELNA PITANJA I SUDSKA PRAKSA IZ GRAĐANSKE OBLASTI

  • Odgovori na najčešća i najznačajnija pitanja upućena od strane sudija i advokata na edukcijama iz građanske oblasti i aktuelni stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH

6. DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

KOTIZACIJA (bez PDV-a):
150,00 KM po učesniku
135,00 KM za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE
Za tri i više učesnika iz iste organizacije POKLANJAMO knjigu „Državna imovina – status i praksa u
Bosni i Hercegovini i drugim državama
, autora dr. sc. Ismeta Velića.

ODGOVORI NA UNAPRIJED DOSTAVLJANA PITANJA:
Dostavite vaša pitanja unaprijed (najkasnije dva dana prije seminara) i tako osigurajte stručne i konkretne odgovore naših predavača u odnosu na probleme sa kojima se suočavate u svakodnevnoj praksi.

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:
Pribor za pisanje
Prateći edukacijski materijal
Ručak i osvježenje
Odgovore na unaprijed dostavljanja pitanja učesnika
Certifikat o učešću
Besplatan parking

PRIJAVA:
Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjenu prijavu poslati na e-mail: seminari@privrednastampa.biz, najkasnije do 07.11. za seminar u Bihaću, odnosno do 24.11. za seminar u Mostaru.
Dodatne informacije:  033/542-700 ili 062/072-474

 

Back To Top