skip to Main Content

SEMINAR

 STVARNO I ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO
– problemi u praksi i praktična rješenja –
_________________________________________

ZABRANA RASPOLAGANJA DRŽAVNOM IMOVINOM BIH – ŠTA U PRAKSI DONOSI ODLUKA VISOKOG PREDSTAVNIKA
DOSJELOST NA NEKRETNINAMA U DRUŠTVENOM/DRŽAVNOM VLASNIŠTVU
POSTUPAK HARMONIZACIJE
ULOGA PREDBILJEŽBE U PROMETU NEKRETNINAMA

SARAJEVO, 19. 5. 2022. godine
Hotel „Hollywood“, ul. Dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA

sa početkom u 10:00 sati

PREDAVAČI:
Prof. dr. Meliha Povlakić,
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Adnan Baručija,
sudija Kantonalnog suda u Zenici

TEME:

1. Šta donosi novo u praksi Odluka Visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 22/22 od 15. 4. 2022. godine)  

2. Aktuelna pitanja pretvorbe državnog vlasništva

 • Najnovije Odluke Ustavnog suda BiH u vezi sa državnim vlasništvom
 • Pravo raspolaganja i prodaja državnog kapitala
 • Prijedlog Zakona i građevinskom zemljištu Federacije BiH

3. Dosjelost kao temelj sticanja prava vlasništva na nekretninama koje su bile u društvenom vlasništvu

 • Mogućnost stjecanja do 10. 10. 1995. godine i nakon toga
 • Sticanje prava vlasništva dosjelošću na poljoprivrednom zemljištu
 • Sticanje prava vlasništva dosjelošću na gradskom građevinskom zemljištu
 • Sticanje prava vlasništva dosjelošću na nekretninama – šume i šumsko zemljište
 • Pasivna legitimacija kod utvrđenja prava vlasništva dosjelošću na državnom zemljištu
 • Početak roka dosjedanja na gradskom građevinskom zemljištu

4. Postupak harmonizacije

 • Posjednik nekretnine upisan u katastru – pravo upisa u zemljišnu knjigu?
 • Ograničeno dejstvo žalbe u postupku uspostavljanja zemljišne knjige
 • Zabilježba protiv tačnosti zemljišne knjige
 • Prava osoba u postupku uspostavljanja i harmonizacije zemljišne knjige koja su upisana kao posjednici u slučaju kada nije nije pravosnažno raspravljena uzurpacija državnog zemljišta
 • Porez na promet nepokretnosti kao zakonska obaveza – da li je plaćanje preduslov za upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu?
 • Opravdanje predbilježbe

5. Uloga predbilježbe u prometu nekretninama

 • Pravni okvir za predbilježbu
 • Postupanje ZK ureda u vezi sa predbilježbom
 • Predbilježba i načelo prioriteta i povjerenja
 • Opravdanje predbilježbe

6. Diskusija i odgovori na pitanja učesnika seminara 

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):
165,00 KM po učesniku,
155,00 KM za dva i više učesnika iz iste organizacije,
145,00 KM za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE

OBEZBIJEĐENI SU:
Pribor za pisanje
Odgovori na pitanja učesnika seminara u usmenoj i pisanoj formi
Ručak i osvježenje
Power point prezentacije
Certifikat o učešću na seminaru
Besplatan parking

PRIJAVA
Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjen obrazac prijave poslati na fax: 033/542-700 ili mail: seminari@privrednastampa.biz; amra@privrednastampa.biz
Dodatne informacije:  033/542-700 ili 062/072-474

Back To Top