skip to Main Content

PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o.
organizuje jednodnevni seminar o temi

AKTUELNA PITANJA U SUDSKOJ PRAKSI IZ ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA
– Problemi i praktična rješenja –

SARAJEVO, 23. 04. 2019.
Hotel „Hollywood“, dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA
Seminar počinje u 10:00, a završava u 16:00 h

PREDAVAČI

Prof. dr. sci. Meliha POVLAKIĆ

Pravni fakultet Sarajevo

Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ

sudija Kantonalnog suda u Bihaću i edukator CEST-a

TEME:

1. Pravni problemi etažnog vlasnistva

 • Novi koncept i nesnalaženja u praksi
 • Uspostava etažnog vlasništva na novoizgrađenim zgradama
 • Uspostava etažnog vlasništva u skladu sa novim zakonom i promjena ranije zasnovanih odnosa
 • Pretvaranje različitih vrsta prava korištenja na gradskom građevinskom zemljištu u pravo vlasništva u kontekstu izgrađenog i neizgrađenog zemljišta
 • Zemljište koje služi za redovnu upotrebu zgrade

2. Javna i opća dobra – donošenje odluka o promjeni statusa

3. Stjecanje prava vlasništva temeljem dosjelosti

 • Odredbe o stjecanju u Zakonu o zemljišnim knjigama i Zakonu o stvarnim pravima (usklađenost ili suprotnost?)
 • Položaj pravnih lica kod stjecanja vlasništva na osnovu dosjelosti – (mogućnost stjecanja i može li se njihova imovina stjecati)
 • Vrsta suparničarstva tuženih u postupku (sporno pitanje u sudskoj praksi)
 • Novi način uračunavanja vremena posjeda prethodnika u trajanje posjeda dosjedatelja, (novost u Zakonu o stvarnim pravima)
 • Prekid i zastoj dosjelosti (da li i kako utječe na mogućnost stjecanja dosjelošću)

4. Sticanje prava vlasništva nekretnine građenjem na tuđem zemljištu

 • Novi koncept po Zakonu o stvarnim pravima – naglašeno načelo superficies solo cedit; različito u odnosu na ranije propise; prednost vlasnika zemljišta

5. Posjed

 • Pomoćnik u posjedu i posredni posjednik – bitnost razlike zbog sudske zaštite
 • Samostalan posjed – novo svojstvo posjeda kao uvjet stjecanja vlasništva
 • Savjestan posjed – bitno drugačije definisan nego u ranijim zakonima i uticaj na stjecanje dosjelošću
 • Zaštita posjeda nasljednika – pogrešno tumačenje i različito odlučivanje u sudskoj praksi
 • Neke specifičnosti postupka za zaštitu od smetanja posjeda – (novine)

6. Uređenje međe

 • Novi koncept uređenja po Zakonu o stvarnim pravima – stjecanje vlasništva kao posljedica uređenja međe; novi zakonski razlog za uređenje međe

KOTIZACIJA

(sa uključenim PDV-om):

1 KM
po učesniku
1 KM
za dva i više učesnika iz iste organizacije
1 KM
za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE
praktikum za stvarna prava DVIJE KNJIGE za web

POSEBNA PONUDA

Učešće na seminaru

knjiga „PRAKTIKUM ZA STVARNA PRAVA “

PO cijeni od 260 KM

OBEZBIJEĐENI
SU:

Pribor za pisanje

Ručak i osvježenje

Power point prezentacije

Certifikat o učešću na seminaru

Aktuelna „Domaća i strana sudska praksa“ - pisani materijal (cca. 250 stranica)

PRIJAVA

Zbog ograničenog broja mjesta
PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen obrazac prijave poslati na fax: 033/542-700 ili
mail: seminari@privrednastampa.biz; amra@privrednastampa.biz

Dodatne informacije:  033/542-700 ili 061/215-420

Back To Top