skip to Main Content

SEMINAR

 

PARNIČNI, IZVRŠNI I VANPARNIČNI POSTUPAK U SUDSKOJ PRAKSI

 

SARAJEVO, 16.04.2024. godine
Hotel „Hollywood“, ul. Dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA

sa početkom u 10:00 sati

PREDAVAČI:
Goran NEZIROVIĆ,
sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ,
sudija Kantonalnog suda u Bihaću

TEME:

1. Parnični postupak

 • Sudske mjere osiguranja (sporna pitanja iz sudske prakse)
 • Otuđenje stvari ili prava u toku parnice
 • Presude iznenađenja
 • Teret dokazivanja u parničnom postupku – teorijski osvrt i primjeri iz sudske prakse
 • Zakonitost dokaza u parničnom postupku
 • Vrijednost spora – neka sporna pitanja
 • Nedostaci u sadržaju vanredne revizije
 • Tužbeni zahtjev radnika za vraćanje na rad
 • Tužbeni zahtjev bračnog druga za utvrđenje ništavosti ugovora o otuđenju stvari iz bračne stečevine
 • Suparničarstvo tuženih u parnici o dosjelosti na nekretninama
 • Putni troškovi advokata kod zastupanja na više ročišta istoga dana
 • Ugovaranje nagrade advokatu i zastara potraživanja
 • Aktivna legitimacija nasljednika primaoca izdržavanja da traže raskid ugovora o doživotnom izdržavanju
 • Najnovija sudska praksa Vrhovnog suda FBiH (procesno i materijalno pravo)

2. Izvršni postupak

 • Izvršenje na nekretnini koja nije upisana u zemljišne knjige ili su knjige uništene, nestale ili nisu uspostavljene
 • Izvršenje na nekretnini na kojoj izvršenik nije upisan kao vlasnik
 • Izvršenje na suvlasničkom dijelu nekretnine
 • Izvršenje na imovini kao bračnoj stečevini supružnika
 • Praktične dileme i različita praksa o obustavi izvršenja na pokretnim stvarima
 • Postupak izvršenja vraćanjem radnika na rad
 • Izvršenje na osnovu vjerodostojne isprave
 • Upućivanje na parnicu iz izvršnog postupka
 • Izvršni postupak i stečaj
 • (Primjeri sudske prakse Ustavnog suda FBiH/BiH, Vrhovnog suda FBiH i kantonalnih sudova)

3. Vanparnični postupak

 • Naknada za nepotpunu eksproprijaciju
 • Troškovi postupka za uređenje međa i diobe nekretnina
 • Sudska praksa

4. Diskusija i odgovori na pitanja učesnika seminara

Osigurajte tačne i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja!
Pitanja dostaviti na e-mail: seminari@privrednastampa.biz do dana održavanja seminara.

KOTIZACIJA (bez PDV-a):

 • 145,00 KM po učesniku
 • 130,00 KM za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

 • Pribor za pisanje
 • Ručak i osvježenje
 • Odgovore na pitanja učesnika
 • Certifikat o učešću
 • Parking

PRIJAVA:
Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Prijavu poslati na e-mail: seminari@privrednastampa.biz; ili amra@privrednastampa.biz
Dodatne informacije: 033/542-700 ili 062/072-474

Back To Top