skip to Main Content

PITANJE: Ugovorni organ je zaprimio žalbu koja je djelimično osnovana. Kako će postupiti ugovorni organ? Da li će usvojiti osnovane žalbene navode i izmijeniti odluku, a neosnovane žalbene navode proslijediti Uredu za razmatranje žalbi sa izjašnjenjem?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top