skip to Main Content

PITANJE: Dobavljač sa kojim je zaključen ugovor ima namjeru podugovarati dio ugovora o javnoj nabavci radova za koji je, u skladu sa materijalnim propisom, neophodno posjedovanje licence za izvođenje predmetnih radova. Da li podugovarač mora posjedovati navedenu licencu s obzirom na to da dobavljač sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci radova već posjeduje istu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top