skip to Main Content

PITANJE: Da li ugovorni organ može zahtijevati od ponuđača obavezan obilazak lokacije izvršenja ugovora i da li ponuđači koji to ne učine mogu dostaviti ponudu?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top