skip to Main Content

PITANJE: Da li po prijemu rješenja Ureda za razmatranje žalbi kojim je žalba odbijena kao neosnovana moramo čekati 30 dana da vidimo da li će biti pokrenut spor ili možemo odmah zaključiti ugovor?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top