skip to Main Content

PITANJE: Može li ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji predvidjeti da ovjera izjave iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama može imati određeno ograničenje starosti? Npr. da datum ovjere izjave ne može biti stariji od 15 dana računajući od krajnjeg roka za prijem ponuda?

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top