skip to Main Content

PITANJE: Ugovorni organ ima višak finansijskih sredstava koje planira oročiti u banci i time ostvariti određenu kamatu na oročena sredstva. Da li je prilikom oročavanja sredstava ugovorni organ obavezan primijeniti Zakon o javnim nabavkama?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top