skip to Main Content

PITANJE: U pripremi smo postupka javne nabavke peleta, pa nam je potrebno mišljenje u vezi sljedećeg.

Da li ugovorni organ može zahtijevati da pelet kojeg će isporučiti dobavljač posjeduje odgovarajući certifikat (npr. EN – A1 plus) ukoliko je preporuka proizvođača kotla s kojim raspolaže ugovorni organ, korištenje drvenog peleta po standardu EN-A1 Plus.

Ako to u smislu Zakona o javnim nabavkama BiH nije dozvoljeno, da li možemo tražiti da isporučeni pelet bude u skladu sa navedenim certifikatom, te ako možemo, na koji način i koju dokumentaciju možemo tražiti da dobavljač priloži uz isporučeni pelet u cilju dokazivanja da pelet odgovara traženim karatkeristikama, odnosno gore naznačenom certifikatu?

S obzirom na to da se planira sukcesivna isporuka peleta, da li se utvrđeni dokaz (npr. Izvještaj o ispitivanju kvaliteta i sl.) može tražiti za svaku isporuku peleta.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top