skip to Main Content

PITANJE: Stupanjem na snagu Zakona o PIO 01.03.2018. godine kao poslodavac pokrenuli smo aktivnosti prema zaposlenicima koji imaju vojni staž da se izjasne da li žele da im se poseban staž vodi u ukupni penzijski staž u skladu sa članom 38. navedenog zakona. Neki su dostavili izjave/saglasnosti da žele da im se vojni staž računa u ukupan penzijski staž. Međutim, usklađivanjem Zakona o namještenicima u organima državne službe sa Zakonom o PIO gdje je promijenjen član 70. stav (1) tačka 4) koji se odnosi na prestanak radnog odnosa namještenika i koji glasi: ” kada navrši 65 godina starosti i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života”, pojavio se problem kod zaposlenika kojima se vodi penzijski staž u koji je uračunat poseban -vojni staž. Npr. zaposlenik ima 25 godina staža osiguranja i tri godine vojnog staža što ukupno iznosi 28 godina penzijskog staža. Napominjemo da je dao saglasnost da mu se vojni staž računa.

Kako donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa kada isti napuni 40 godina staža osiguranja a istovremeno i napuni 43 godine penzijskog staža. Je li tom prilikom najpravilnije brisati vojni staž uprkos činjenici da je zaposlenik dao saglasnost da se vodi taj staž ili produžiti radni odnos za onoliko vremena koliko mu se vodi vojni staž? Kako postupiti sa državnim službenicima u takvim situacijama?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top