skip to Main Content

PITANJE: Namještenik je radio kod drugog poslodavca do 18.01.2023. godine i koristio dio godišnjeg odmora za 2022. godinu. Kod nas je stupio na posao 19.01.2023. godine. S obzirom na to da nije bilo prekida radnog odnosa dužeg od 15 dana jesmo li dužni izdati rješenje o ostatku godišnjeg odmora za 2022. godinu s rokom korištenja do 30.06.2023. godine?

Napominjemo da je stekao pravo na korištenje godišnjeg odmora za 2023. godinu što će se utvrditi posebnim rješenjem.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top