skip to Main Content

PITANJE: Člankom 23. stavak (6) Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 6/20) i Sporazuma o produženju primjene kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 11/21 i 5/22) propisano je da će rukovoditelj organa na prijedlog neposrednog rukovoditelja donijeti rješenje kojim se osnovna plaća državnog službenika i namještenika uvećava za procenat do 20% za period u kome, pored poslova svog radnog mjesta, privremeno obavlja i poslove drugog radnog mjesta. U periodu od 08.06.2023. do 30.06.2023. godine mijenjao sam kolegu na drugom radnom mjestu. Za navedeni period neposredni rukovoditelj je općinskom načelniku podnio zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju za privremeno obavljanje poslova drugog radnog mjesta i prijedlog uvećanja plaće za 20% za navedeni period koji je načelnik odbio. Ima li načelnik na to pravo?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top