skip to Main Content

PITANJE: Da li rukovodilac organa uprave može donijeti rješenje da se zaposlenici koja koristi pravo na rad s polovinom radnog vremena radi rođenja trećeg djeteta, isplati razlika do pune plaće na teret poslodavca imajući u vidu da ova vrsta naknade nije propisana Zakonom o socijalnoj zaštiti, ….. SBK,”Sl. novine SBK, br. 10/05 i 3/18)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top