skip to Main Content

PITANJE: Zaposlenici je odobreno korištenje prava na rad sa polovinom radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva kojeg će koristiti od 31.05.2023. godine do 30.04.2024.godine kada će joj treće dijete napuniti 1 godinu starosti. Propisano radno vrijeme je 8 sati dnevno a ona će raditi 4 sata.  Odredbom člana 36. stav (7) propisano je da radnik koji radi sa nepunim radnim vremenom prava iz radnog odnosa ostvaruje zavisno od dužine radnog vremena u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Međutim, to pitanje nije definisano kolektivnim ugovorom, niti našim pravilnikom o radnim odnosima, a s obzirom na to da se radi o namješteniku ista nema ni ugovor o radu.

Imajući u vidu da je vrijeme izrade rješenja o godišnjim odmorima za 2023. godinu da li za imenovanu utvrditi godišnji odmor za puno radno vrijeme obzirom da za kalendarsku godinu 2023. godinu imenovana radi do 30.05.2023. godine će raditi s punim radnim vremenom a ostatak godine, kao i period  do 30.04.2024. godine će raditi sa nepunim radnim vremenom ili odobriti korištenje godišnjeg odmora za nepuno radno vrijeme? Kao primjer: Za puno radno vrijeme imenovanoj se može utvrditi pravo na godišnji odmor u trajanju od 26 radnih dana. Koliko joj uvrditi dana godišnjeg odmora za nepuno radno vrijeme iako nije radila s tim vremenom čitavu godinu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top