skip to Main Content
ZIPS U Broju 1409 Od 16. Do 30. VI 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1409 od 16. do 30. VI 2019. godine, donosi

  • 19/06/2019

POREZI – Odbitni porezi u Federaciji BiHRazličite vrste dohodaka, kao što su dividende, kamate ili dohodak od autorskih prava, oporezuju se na izvoru tako što se od isplatioca zahtijeva da odbije porez i uplati ga na račun propisanih budžetskih prihoda.…

PRIVREDNA DRUŠTVA – Kako Do Svrsishodnosti Likvidacionog Postupka?

PRIVREDNA DRUŠTVA – Kako do svrsishodnosti likvidacionog postupka?

  • 06/06/2019

Piše: dr. sc. Edin RIZVANOVIĆ Likvidacija se, za razliku od stečaja, po pravilu, provodi nad imovinom solventnih pravnih osoba (privrednih društava). S tim u vezi, likvidacija može biti dobrovoljna ili prinudna. Organi likvidacionog postupka su likvidacioni sudija i likvidator. Za…

ZIPS U Broju 1408 Od 1. Do 15. VI 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1408 od 1. do 15. VI 2019. godine, donosi

  • 03/06/2019

POREZI – Povrati indirektnih i direktnih poreznih i drugih javnih prihoda  Uslovi i postupak povrata poreza na dodanu vrijednost i odobravanja poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost propisani su Uputstvom o postupku povrata i odobravanju…

ZIPS U Broju 1405 Od 16. Do 30. IV 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1405 od 16. do 30. IV 2019. godine, donosi

  • 16/04/2019

POREZI - Izmijenjene porezne prijavePorezni obveznik koji otkrije da je napravljena greška ili propust na poreznoj prijavi koju je ranije podnio ili ju je podnio neko u njegovo ime, a koja je dovela do manje prijavljene porezne obaveze, podnosi izmijenjenu…

Izmijenjena Uredba O Finansijskoj Konsolidaciji Privrednih Društava

Izmijenjena Uredba o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava

  • 24/10/2018

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH. Prema novoj odredbi, odgovorna osoba zahtjev za finansijsku konsolidaciju društva s većinskim učešćem državnog kapitala može podnijeti…

Back To Top