skip to Main Content
PRIVREDNA DRUŠTVA – Kako Do Svrsishodnosti Likvidacionog Postupka

Piše: dr. sc. Edin RIZVANOVIĆ

Likvidacija se, za razliku od stečaja, po pravilu, provodi nad imovinom solventnih pravnih osoba (privrednih društava). S tim u vezi, likvidacija može biti dobrovoljna ili prinudna. Organi likvidacionog postupka su likvidacioni sudija i likvidator. Za likvidatora se može postaviti samo fizička osoba – član dotadašnjeg organa za zastupanje pravne osobe, odnosno osoba koju odredi likvidacioni sudija. Pravni položaj likvidatora sličan je pravnom položaju stečajnog upravnika. Osnovne obaveze likvidatora su da uđe u posjed imovine pravne osobe u likvidaciji i izvrši popis imovine i obaveza, kao i popis povjerilaca, i da to, bez odlaganja, dostavi likvidacionom sudiji …

…Opširnije čitajte u broju 1408

Back To Top